Het gewone is soms al mooi genoeg!

Met heel veel genoegen organiseert het bestuur van de Vereniging Woonschepen Zuid een algemene ledenvergadering op dinsdag 26 oktober, 20:00-22:00, bij Tennisvereniging Joy-Jaagpad (Jaagpad 48).

**** Attentie: in besloten ruimtes, zoals de kantine van Joy, dient iedere bezoeker een bewijs te kunnen laten zien van vaccinatie, negatieve test-uitslag of soortgelijk ****

In deze algemene ledenvergadering kijken we terug op 2020 en wat er dit jaar al is gebeurd en gedaan! Genoeg om te bespreken: overlast op het water en bij de sluis, maar ook de grote plannen die onze woon- en leefomgeving raken, zoals het Schinkelkwartier, Plan Verdi en Zuidas-dok. Maar minstens zo belangrijk voor deze ALV is elkaar gewoon weer te zien en te spreken! Bijpraten kan deze avond al vanaf 19:30, en na afloop natuurlijk.

 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Terugblik 2020, tot en met september 2021
  – grote projecten in buurt: Zuidasdok, Plan Verdi (Roland/Marieke)
  – Schinkelkwartier (Erwin)
  – Overlast op het water en bij de sluis (Eric/Evelien)
  – Blauw-alg (Roland)
  – Amsterdamse Woonboten Coalitie, oa ligplaatszekerheid en recreatie (Eric /
  Fabian)
 3. Financiën
  a. De financien tussen de ALV oktober 2020 tot en met december 2021 worden
  verantwoord in de ALV in maart 2022. (Eric)
  b. Instemming Kascommissie besluit 3a (Rob van der Schoot en Rob Jansman)
  c. Voorstel invoering automatische incasso per 2022 (Eric)
  d. Minimale reserve vaststellen (op basis van 100 uur extern advies?); en budget
  voor buurtinitiatieven (Eric/Roland)
 4. Bestuursamenstelling
  – Erwin uit de Bos (voorzitter vanaf 1 januari 2022)
  – Eric Eldering (penningmeester)
  – Marieke Nouwen
  – Fabian Nijlant
  – Roland Postma
  – Henk Vermaat (voorzitter tot en met 31 december 2021)
 5. Initiatieven van de buurt: Schinkelwarmte (John, Ronald)
 6. Rondvraag en sluiting