Tijdens de laatste ALV op 21 maart jl kwam Joost Ostendorf van de politie informatie geven over het gebruik van de WhatsApp-groep “Waaks! Schinkelbuurt”, die al langere tijd door de politie en meerdere bewoners in onze buurt gebruikt wordt.
Nieuwe deelnemers kunnen zich voor deze app aanmelden via:

veiligheid.sdz@amsterdam.nl

Hierbij vermelden: naam, adres, telefoonnummer en emailadres

Voor de volledigheid hierbij nogmaals de instructie van de politie:

Bij verdachte situaties of spoedeisende hulp belt u 112. Bij wel politie maar geen spoed belt u 0900-8844.

De melding daarnaast plaatsen in de Waaks! app groep zodat uw buren ook op de hoogte zijn. 

LET OP!!! Heeft u politie nodig of wenst u inzet op een melding dan moet u de reguliere telefoonnummers gebruiken (112 of 0900-8844).

Gebruik de Waaks! app alleen om meldingen door te geven. Voorkom onnodig app-verkeer zodat er geen mensen afhaken!

Allen succes en wees Waaks!

Joost Ostendorf, politie Zuid-Buitenveldert