Met het Zuid-as Dok  op de hielen blijft de VWZ vechten voor luchtkwaliteit in onze buurt. Recente berichten over fijnstof afkomstig van Schiphol of verdoezeld door sjoemel software in auto’s (waar de A-10 dagelijks mee vol staat) hebben ons nog meer gealarmeerd. Op 4 januari is onderstaande brief door de VWZ verstuurd aan de Vaste Commissie van de Tweede Kamer voor Infrastructuur en Milieu.

Geachte commissieleden,

Volgend jaar zal de Minister van Infrastructuur en Milieu een besluit nemen over het aanleggen van het Zuidasdok in Amsterdam.

Als bewoners van de ca 150 woonboten aan het het Jaagpad, de Jachthavenweg en het IJsbaanpad,
verenigd in de Vereniging Woonschepen Zuid, zijn wij niet alleen bezorgde burgers maar ook direct belanghebbenden: wij wonen in de nabije omgeving van de beoogde bouwlocaties.

Onze zorgen over het nut en de noodzaak van dit project, de haalbaarheid van de financiële prognoses en de leefbaarheid c.q. bereikbaarheid van Amsterdam in de geplande 10-jarige bouwtijd, hebben wij geuit in een zienswijze.

De luchtkwaliteit staat nog verder onder druk dan gedacht:

  • Rond Schiphol, tot ver binnen de stadsgrenzen van Amsterdam wordt ultra fijnstof afkomstig van de luchthaven gemeten (Parool 25 september 2015).
  • Nu duidelijk wordt dat Volkswagen als een van de grootste autofabrikanten, en waarschijnlijk niet als enige, de uitstootgegevens gemanipuleerd heeft, lijken de prognoses over uitstoot van fijnstof gebaseerd te zijn op fictieve gegevens en daarmee voor ons volstrekt onbetrouwbaar. Nieuw onderzoek gebaseerd op de werkelijke uitstootgegevens is dringend gewenst.

Voor ons als bewoners is het volstrekt onaanvaardbaar dat bij kolossale infra-investeringen gevolgen voor de gezondheid gebaseerd zijn op onvolledige en onbetrouwbare gegevens. Ten aanzien van fijnstof zal dan ook een deel van de voorbereidende onderzoeken overnieuw gedaan moeten worden.

Uw aandacht, en die van de minister, in de komende AO’s rond infrastructuur en in het bijzonder rond de Amsterdamse Zuid-as zouden wij bijzonder op prijs stellen.

Met vriendelijke groet,
Vereniging Woonschepen Zuid,