Graag herinneren we iedereen nog aan de VWZ contributie voor 2020: €25 voor een heel jaar! Graag overmaken op bankrekening NL41 INGB 0005 9233 63 van de Vereniging Woonschepen Zuid onder vermelding van je naam het huisnummer.

VWZ zet zich in voor de belangen van de ca 180 woonschepen in de Schinkel. Een buurt waar we allemaal met veel plezier wonen en waar andere mensen graag komen om doorheen te wandelen, te fietsen of te genieten van het water van de Schinkel.  Maar onze buurt ligt ook aan een drukke vaarroute en is ingeklemd tussen steeds woester wordende bouwplannen. Zo mooi als we wonen is dus niet vanzelfsprekend!

Als vereniging moeten we steeds beter opletten op wat er om ons heen gebeurt. En als het nodig is dan hebben we als VWZ ook middelen nodig om experts in te kunnen huren. Met de contributie van de leden kunnen we ons als VWZ weren in barre tijden als het nodig is. Maar het geeft ons ook de mogelijkheid om bij te dragen aan initiatieven die onze buurt nóg beter maken.