Op initiatief van de aannemer, Zuidplus, die geselecteerd is om de Zuidasdok te gaan bouwen worden er aanvullende metingen uitgevoerd onder de Schinkelbruggen.

Hierbij de informatie die wij van de omgevingsmanager van de Zuidasdok ontvingen.

“Vanaf maandag 6 november worden door TNO metingen uitgevoerd onder de Schinkelbruggen. Deze metingen worden uitgevoerd om te onderzoeken hoe het geluid van het verkeer zich gedraagt onder de brug. Door dit gedrag beter te begrijpen, kunnen er passende maatregelen gevonden worden om de overlast door het weerkaatsen van dit geluid (resonantie) te beperken.

Het onderzoek wordt overdag en over enkele dagen verspreid in november uitgevoerd. Hierbij worden er metingen verricht aan het geluid onder de bruggen dat vrachtwagens veroorzaken bij het passeren van de brug. Daarnaast wordt er ook gebruik gemaakt van twee grote luidsprekers die geluid uitzenden onder de brug. Dit geluid gaat resoneren en vervolgens even verderop wordt het geluid opgenomen met negen microfoons op verschillende hoogte boven het water. Analyse van deze metingen geeft inzicht in het gedrag van geluid onder bruggen.

Bij het onderzoek wordt er door luidsprekers laagfrequent geluid geproduceerd. Bovendien moet dit geluid boven het achtergrondgeluid (m.n. het geluid van het verkeer op de brug) uitkomen om nuttige metingen te kunnen uitvoeren. Het geluid kan wel hinderlijk zijn voor mensen die dicht bij de brug wonen of verblijven.

Naast het meten van het geluid worden er ook metingen verricht aan trillingen die optreden in de brug door de aanstoting van vrachtwagens. Hiervoor worden er trillingsmeters op de constructie van de brug zelf geplaatst. Deze metingen zullen naar verwachting verder geen overlast veroorzaken. Dit wordt waarschijnlijk aanstaande maandag uitgevoerd.”

Waarschijnlijk wordt medio volgend jaar meer duidelijk over het ontwerp van de brug en de voorgestelde geluidsmaatregelen. De werkgroep houdt de vinger aan de pols.