Nu de plannen voor het Schinkelkwartier steeds verder uitgewerkt worden, wordt duidelijk wat de gevolgen voor de buurt zijn. Bewoners van de Generaal Vetterstraat en het Spijtellaantje hebben zich om die reden onlangs verenigd in de Bewonersvereninging Schinkelkwartier. De Vereniging de Oeverlanden Blijven!, de Bewonersvereniging Schinkelkwartier en de VWZ onderzoeken nu samen hoe de plannen beter kunnen. Een beter overgang tussen bestaande bebouwing en nieuwbouw, een betere overgang tussen bestaand groen en de nieuwe stadswijk nieuwbouw, een betere overgang tussen wonen en werken. 

Nu al is duidelijk dat de plannen voor het Schinkelkwartier de volgende gevolgen kunnen hebben:

  • een groot verkeersplein op de plaats van het Aalsmeerplein,
  • het Spijteltuintje verdwijnt,
  • een nieuwe lagere en middelbare school op het terrein van de huidige Gemeentewerf, aan het eind van de Generaal Vetterstraat bij de Spijtelspeeltuin,
  • het weer doortrekken van de Westlandgracht,
  • het aanleggen van een Oeverpark langs de Schinkel,
  • een nieuwe brug over de Schinkel,
  • 2000 woningen en een nog onbekende hoeveelheid kantoorruimte.

Aan de andere kant van de snelweg komen nog eens 9000 woningen en 40.000 arbeidsplaatsen. Dat betekent dat er ca. 70.000 extra mensen in de directe omgeving komen wonen en werken. Het zal de buurt vele malen drukker en minder overzichtelijk maken. Van franje naar het midden van de stad.

Begin december wordt het projectvoorstel ingediend en goedgekeurd door het college van B&W. Daarna kunnen bewoners over de invulling van de inrichtingsvraagstukken meedenken, maar dan staan de contouren al wel vast. Opmerkingen die vóór indienen van dit projectvoorstel gemaakt worden, kunnen nog mee worden genomen. Dat brengt onze bewonersbelangen naar voren: een groot goed. Wilt u uw mening geven? Mail aan Schinkelkwartier@gmail.com.