Zoals bekend zijn de werkzaamheden aan de steigeropgangen, op de Jachthavenweg en het IJsbaanpad, uitgesteld omdat Liander de gasleiding moest vervangen. Anteagroup heeft nu een eerste planning gemaakt om de werkzaamheden te starten.

In de week van 22 januari ontvangen alle bewoners een brief met de planning en de naam van de contactpersoon. Anteagroup start de werkzaamheden op 19 februari 2018. Zij beginnen op de Jachthavenweg op steiger 8 en zij verwachten 2 steigeropgangen per week af te ronden. Zonder tegenslag zijn ze begin april klaar.

Tijdens de werkzaamheden zal er een aluminium brug geplaatst worden zodat de woonboten bereikbaar blijven.