Beste belanghebbende,

Het zal u vast niet ontgaan zijn, dat we niet hebben kunnen voorkomen dat er opnieuw blauwalg is geconstateerd in de Nieuwe Meer. Uiteraard blijft Rijnland in overleg met betrokkenen maatregelen nemen om deze overlast zoveel mogelijk te beperken. Denk daarbij aan een scherm om de blauwalg tegen te houden of het afzuigen van blauwalg.

Waarom treedt er blauwalg op in de Nieuwe Meer?
Blauwalgen zijn micro-organismen, bacteriën, die in zoet water voorkomen. Net als planten leven ze van zonlicht, koolzuur en in het water opgeloste voedingsstoffen. Omdat ze zo klein zijn, kunnen algen zich makkelijk verspreiden. Wanneer veel algen gaan groeien kunnen deze zich ophopen en drijflagen vormen.

Overlast
Drijflagen kunnen door de wind worden verplaatst en zich ophopen in bijvoorbeeld oevers en in haventjes. Op het water kleurt dan groen/blauw door de drijflagen. Door rotting kunnen deze tot stankoverlast lijden. Behalve stankoverlast kunnen blauwalgen ook gifstoffen produceren. Zwem daarom niet in water waar drijflagen voorkomen. Rijnland controleert wel de zwemwaterkwaliteit op de officiële zwemwaterlocaties (zwemstrandjes westzijde Nieuwe meer). Op de website zwemwater.nl kunt u lezen of het water daar aan norm voldoet.

Aanpak blauwalg
De gemeente, Vattenfall en Rijnland werken aan een gezamenlijke aanpak van blauwalg. Dat is, zoals u nu gemerkt heeft, een proces van vallen en opstaan, maar we gaan zeker door. Wat is nu de stand van zaken?
1. Er is nu een nieuwe installatie in bedrijf, met nog wat kinderziekten. Inmiddels is een extra compressor geplaatst en zijn de diverse instellingen van het systeem geoptimaliseerd. De installatie werkt nu veel beter;
2. We onderzoeken de toename van blauwalg in de afgelopen periode.
3. Indien nodig verbeteringen aan de installatie aanbrengen;

Bij het onderzoek naar blauwalg worden diverse factoren meegenomen. Technische oorzaken, zoals de aanvankelijke startproblemen van de nieuwe installatie, maar ook de positie (diepteligging) van de verhoogd aangelegde installatie. Hierbij worden ook de lokale weersomstandigheden meegenomen. Het kan bijvoorbeeld zijn, dat de wind blauwalg uit andere gebieden heeft aangewaaid via de Ringvaart. Nu is het nog te vroeg om een conclusie te trekken, maar de resultaten zullen worden meegenomen om problemen in de toekmost te voorkomen. Mochten we meer weten, dan zal ik u op de hoogte houden van deze ontwikkelingen.

Met vriendelijke groet,
Erik Schuilenburg
Relatie- en omgevingsmanager
071-306 3984
erik.schuilenburg@rijnland.net
Hoogheemraadschap van Rijnland
Archimedesweg 1, 2333 CM Leiden
Postbus 156, 2300 AD Leiden
www.rijnland.net