Verdi is het ambitieuze plan waar onze buurt mee te maken krijgt. Verdichting van wonen en werken in het gebied dat ruwweg ligt tussen de Amstelveenseweg, IJsbaanpad, Jachthavenweg en het Boeierspad. Voor het gebied ten noorden van de A-10 is door plannenmakers woensdag 23 mei een zg. ‘verdiepingssessie’  georganiseerd voor belanghebbende bewoners en bedrijven.

De ambitie is om in het totale plangebied 1500 extra woningen te realiseren waarvan een groot deel in dit ‘noordwest kwadrant’. Maar al die mensen moeten er natuurlijk wel in of uit kunnen. En dat valt nu al niet mee: verstopte fietspaden, verstopte weg en parkeeroverlast.  Wil er überhaupt extra gebouwd kunnen worden dan moeten eerst deze problemen afdoende worden opgelost. Woningbouw zal dan uitsluitend in noord-oost-kwadrant (ten oosten museumspoorlijn), hiervoor zouden dan Sporthallen Zuid ‘gestapeld’  en tegen de A10 geplaatst moeten worden. In het noord-west kwadrant (ten westen museumspoorlijn, met het label verbinden-vergroenen, is geen extra bouwactiviteit voorzien.

  • Parkeren Wordt totale capaciteit (Tripolis, Spirit, Sporthallen Zuid, Frans Ottenstadion) wel voldoende benut? Met gemeenschappelijke ‘signing’ en capaciteitsaanduiding kan beter doorgestuurd worden naar parkeerplaatsen en dus leiden tot meer optimale benutting. Betrokken vastgoed-beheerders waren hier positief over, waarschijnlijk wordt dit verder uitgewerkt.
  • Capaciteit fietspad. Breedte twee fietspaden is nu onvoldoende, doortrekken van het fietspad Roeskestraat (4 meter breed) naar de noordzijde IJsbaanpad zal heel veel gaan verbeteren.
  • Capaciteit weg. Huidige capaciteit is onvoldoende om uitstroom bedrijfspanden eind van de middag te kunnen verwerken. Belangrijkste oorzaak is stoplicht: te veel verkeersstromen en variabelen (voorrang bus en tram) verstoren uitrit naar Amstelveenseweg. Dit zou sterk verbeterd kunnen worden door éénzijdig fietspad (zie boven), uitsluitend rechtdoor/recht afslaand verkeer, toevoegen extra rijstrook.
  • Parkeren op straat. Vastgesteld dat dit op dagen dat er op straat vrij geparkeerd mag worden het grootste probleem is. Met huidige gemeente bestuur is de verwachting dat op termijn ook in onze buurt alle dagen betaald parkeren ingevoerd worden.
  • Verkeerscirculatie. Stad-inwaards wellicht alleen via Drukgelukbrug (zie boven), Jachthavenweg zal in ieder geval voor grote evenementen als afvoerende weg gebruikt worden.

Na de zomer volgt weer een volgende verdiepingsessie.