Tussen de Schinkel en Sloten moet een nieuw woongebied komen: het Schinkelkwartier. Een gebied met uiteindelijk 11.000 woningen. Voor de bereikbaarheid zou een extra brug over de Schinkel nodig zijn. Eén van de varianten gaat vanaf de Laan der Hesperiden richting de Generaal Vetterstraat. Deze variant gaat dwars over de Museumtramlijn, de Sport-as, het Piet Kranenburg-pad het stadspark Schinkeleilanden, minstens drie woonschepen en raakt het poldertje bij Huis te Vraag. Een brug wordt mogelijk 22 meter breed (denk aan een flinke vrachtwagen combinatie) en 250 meter lang!

Deze zomer zal de Amsterdamse politiek een besluit nemen over de extra brug over de Schinkel. Als VWZ vinden we het volstrekt onbegrijpelijk dat onder verantwoordelijkheid van Groen Links-wethouder Marieke van Doorninck plannen voor een extra brug over de Schinkel ontwikkeld worden. Nog geen jaar geleden sloten Groen Links, D66, PvdA en SP een coalitieakkoord Een nieuw geluid.  Het college van B&W heeft hier de ambitie vastgelegd om ‘de ecologische kwaliteit’ van groen in de stad te verbeteren. Mooier nog: ‘groen en parken worden verbonden door netwerken van groene stadsstraten en groene verbindingen’. Deze ambitie wordt letterlijk doorsneden als een extra brug over de Schinkel vanaf de Laan der Hesperiden door zou gaan. Met als treurig resultaat verdere versnippering en verrommeling van groen en parken. Dan blijft er in werkelijkheid maar weinig over van deze groene ambities.

Binnenkort gaan bewoners en bestuur met de projectleider Schinkelkwartier verder in gesprek over de opties, de gevolgen voor bewoners en groen en de mogelijke alternatieven.  We houden jullie op de hoogte!