Stop de brug van het Jaagpad naar de Schinkeleilanden, dit is  de titel van de petitie die is gestart door woonboot bewoners aan  het Jaagpad. Zoals wellicht bekend heeft deprojectgroep Schinkelkwartier een conceptnota gepresenteerd met daarin plannen voor een een nieuwe grote stadswijk pal naast onze buurt. In de conceptnota wordt aangegeven het van groot belang is om een extra verbinding te maken over De Schinkel. De conceptnota geeft ook aan dat wordt aangeraden om deze brug aan te leggen tussen de Laan van Hesperiden en De Generaal Vetterstraat. Als de brug er op deze plaats echt gaat komen, dan zal dit betekenen dat tenminste drie ligplaatsen aan het Jaagpad zullen verdwijnen en dat drie woonboten verplaatst moeten worden. 

VWZ is al een paar jaar in gesprek met de de projectgroep en zal binnenkort ook formeel reageren op de conceptnota. Hierbij zullen wij in grote lijnen volgen wat ook al in de petitie staat geschreven. Wij nodigen dan ook iedereen uit om de petitie te bekijken en te ondertekenen als u het eens bent met de inhoud. De petitie is te lezen op https://petities.nl/petitions/stop-de-brug-van-het-jaagpad-naar-de-schinkeleilanden/signatures?locale=nl
Wilt u ook formeel reageren bij de Gemeente op de conceptnota, dan kunt u terecht bij deze link.