Vaarseizoen 2023 van start.
Leuk! Maar hoe de overlast te beteugelen?

Het vaarseizoen is begonnen. Daarom hebben wij namens VWZ een overleg gehad met onze gebiedsmakelaar van Oud-Zuid, Waternet en de Dienst Toezicht & Handhaving op het water. Om de overlast op en rond de sluis zoveel mogelijk in te perken, zijn/worden de volgende maatregelen genomen.

MELD OVERLAST!

Het consequent melden van overlast is belangrijk. Alle meldingen worden in het systeem opgeslagen. Vooral blijven doen dus! En zo concreet mogelijk. Melden kan via: telefoonnummer 14020 of via de website van gemeente Amsterdam: melding openbare ruimte en overlast.

Nieuwe Meersluis

 • De sluis blijft de komende jaren bemand. De bediening vindt plaats vanuit het sluishuis. De sluiswachters zullen zoveel mogelijk op de sluis zijn, tenzij de veiligheid in het geding is. Op drukke dagen, zoals Koningsdag en Canal Parade, worden extra beveiligers ingezet. Er zijn ook plannen om te gaan werken met vrijwilligers. Iemand interesse?
 • Er zijn informatiepanelen, zogenaamd DRIP’s, in de maak om opvarenden te informeren over de vaarregels en het verbod op versterkt geluid. Onduidelijk is wanneer ze geleverd worden.
 • Waternet gaat onderzoeken of het ophangen van QR-codes met informatie over vaar – en fatsoensregels een optie is. Tijdens het schutten hebben opvarende voldoende tijd om de info tot zich te nemen.
 • Helaas, helaas, helaas. We krijgen slechts 1 seizoensgebonden toilet en 1 plaskruis op de sluis. Deze zijn weliswaar structureel (voor meerdere jaren), maar het aantal is volstrekt onvoldoende. Wij gaan hierover het overleg aan met de verantwoordelijk bestuurder. De schoonmaak is wel goed geregeld: 3 x per dag. De toiletten in het sluishuis worden 3 x per week schoongemaakt.
 • Tijdens het seizoen komen er structureel extra afvalcontainers en vuilnisbakken.

 

Controle en handhaving

 • Er vindt controle plaats op de verplichte digitale vignetten voor het varen door Amsterdam. Daarmee kunnen eigenaren van boten worden geïdentificeerd.
 • Er zijn extra boten beschikbaar voor surveillance en controle op het water. Ook is extra personeel opgeleid. De politieboten worden ingezet op plekken in Amsterdam waar de meeste overlast is of wordt verwacht. Dit betekent geen harde toezegging meer voor de inzet van boten rond de sluis en op het Nieuwe Meer van donderdagavond t/m zondag. Daar staat een aantal gerichte acties tegenover. De waterpolitie mag helaas alleen ingrijpen bij heterdaadjes. Maar blijf vooral melden (zie hieronder)!
 • De bevoegdheid van de BOA’s op de wal is beperkt tot handhaven op geluidsoverlast, wildplassen e.d. Niet op te hard varen en het overtreden van andere vaarregels. Dat mag alleen de waterpolitie doen. De BOA’s zijn wel uitgerust met portofoons en kunnen zo nodig contact leggen met de politieboten.
 • telefoonnummer 14020 of via de website van gemeente Amsterdam: melding openbare ruimte en overlast.

Partyboten

 • Partyboten zijn de afgelopen maanden zoveel mogelijk in kaart gebracht via digitaal onderzoek op openbare kanalen. Dat geldt voor zowel grote gesloten partyboten, als de kleinere maar nog steeds grote open sloepen. Aangezien veel kleinere partyboten werken met besloten appgroepen, is de lijst bij lange na niet compleet.
 • Op de steiger voor de Staande Mastroute komt een duidelijk bord waarop aangegeven dat de steiger is bedoeld voor (zeil)boten die ‘s nachts door Amsterdam naar het IJ varen. Dus niet voor het oppikken en afzetten van feestvierders. Dat is verboden.
 • Er is een groot overkoepelend overleg tussen de omwonenden van het Nieuwe Meer (o.a. jachthavens, VWZ, de Oeverlanden Blijven, Ons Buiten, Meerzicht en Nieuw en Meer) met de betrokken gebiedsmakelaars van Oud-Zuid, Nieuw-West en Buitenveldert. Ook de wijkagent West is betrokken. Doel van het overleg is het aanpakken van geluidsoverlast, wildplassen en afval dumpen door partyboten.

 

Veiligheid

 • Er komt een ballenlijn bij het drukst bezochte Schinkeleiland om zwemmers te beschermen.

 

Roland Postma en Evelien van Leeuwen