Een paar jaar gelden heeft de Raad van State de plannen voor herinrichting Havenstraat-terrein vernietigd omdat in het plan onvoldoende rekening was gehouden met de Tramstichting. De gemeente moest weer terug naar de tekentafel. Er wordt nu nog steeds onderhandeld door de Gemeente en de Tramstichting om een mogelijkheid te vinden de oude trammetjes, een stalling en een werkplaats onder te brengen in het plan voor een woonwijk op het terrein. 

Inmiddels verstrijkt de tijd en zijn allerlei onderdelen van het plan ingrijpend gewijzigd en is tevens de volledige omgeving rond het Havenstraat-terrein veranderd met o.a. de komst van de British School en de veranderde verkeersregels op de rotonde Amstelveenseweg-Havenstraat.

Graag bespreekt de Belangenvereniging van het Havenstraat-terrein met de buurt en belanghebbenden de ontstane situatie en de ideeën over de toekomst van het terrein.

-Daarom wordt op donderdag 2 december om 20.00 in de buurtvergaderzaal op Baarsstraat 31 een avond om met buren en belanghebbenden het nu voorliggende plan van de Gemeente te bespreken. De organisatie nodigt  buurtbewoners uit deze avond. Vooraanmelding gewenst i.v.m. de ruimte en de covid regels: t.amir@chello.nl.