Het is al weer 4 maanden geleden dat er veel commotie was op de Jachthavenweg. Dat er, door Zuidplus, gekapt moest worden voor de uitbreiding van de A10 was duidelijk maar er werden veel te veel bomen, buiten de tracégrens, gekapt. Er volgden meerdere overleggen van Zuidplus met enkele bewoners en een ecoloog. Hij ontwierp, in overleg met de bewoners, een gebiedje met afwisselend hogere en lagere beplanting. Ook werd er toegezegd dat in de berm extra bomen geplant zouden worden. De planning was dat er in april herplant zou worden.

En men hield woord. Vandaag zijn alle bomen geplant. Het ziet er nog wat iel uit maar met flink wat zon groeien ze vast snel. We zijn blij dat Zuidplus het op deze manier heeft opgelost.