Met mooi weer en mooie dagen in aantocht zal ook de zomerdrukte op de Schinkeleilanden toenemen. Om overlast te beperken neemt de gemeente een aantal maatregelen. 

Op warme dagen is de kans op drukte het grootst, met name op feestdagen en in het weekend. Op deze momenten zullen toezichthouders en verkeersregelaars worden ingezet. Met behulp van green graffiti worden extra fietsparkeerplekken gecreëerd. Verder worden er net zoals vorig jaar extra afvalbakken en toiletten geplaatst. De borden met huisregels die in 2020 zijn geplaatst blijven aanwezig op het Parkeiland of worden vervangen.

Uiteraard zijn politie en handhaving alert op signalen van het niet naleven van de corona- maatregelen en bij grote overlast of het niet meer kunnen naleven van de corona-maatregelen door te grote drukte.

Hebt u nog vragen naar aanleiding van dit bericht dan kunt u contact opnemen met de gebiedsmakelaar Stadionbuurt: D.Bruinsma@amsterdam.nl.