In de media zijn weinig geruststellende berichten over rubbergranulaat op kunstgrasvelden. Voor onze buurt extra verontrustend omdat we voetballen, spelen, joggen of gewoon radslag doen op de kunstgrasvelden van Arsenal. Afgezien van de beweging lijkt dit steeds minder gezond.

Naar aanleiding van twee uitzendingen van Zembla en een onderzoek van het RIVM blijft de onzekerheid over de mogelijk schadelijke toxiciteit van deze korrels.

Buurtbewoners hebben al actie ondernomen om de velden schoon te vegen, te stofzuigen etc. Aan de gemeente is dringend gevraagd haast te maken het rubbergranulaat te vervangen door kurkkorrels (bij Ajax is dit al gedaan). In aanvulling hierop is gevraagd de slootjes ook rubbergranulaatvrij te maken. Met het sneeuwvrij maken van de velden afgelopen weken is de sneeuw met heelveel rubbergranulaat in de slootjes terecht gekomen!

Raadslid van Groen Links gaat in de commissievergadering van 9 maart vragen stellen over de rubbergranulaat korrels. Je kunt inspreken als burger. Vooral ook buurtbewoners worden uitgenodigd ivm de vervuiling van het water. De vergadering begint om 9 uur.  Aanmelden kan via deze link als je gaat inspreken:
https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/gemeenteraad/contact/basismailforms/aanmelden_om_in_te/