Op zaterdag 18 maart geven vrijwilligers en buurtbewoners de knotwilgen aan het Jaagpad hun tweejaarlijkse knipbeurt. Iedereen is welkom op deze werkochtend, ook kinderen. Ervaring is niet nodig: het knotten is eenvoudig en van te voren krijg je uitleg.

Wanneer en waar
We verzamelen om 10.30 uur bij Jaagpad 12 (woonboot). Voor koffie, thee en iets lekkers wordt gezorgd. Ook ladders en snoeigereedschap staan klaar, maar heb je zelf een zaagje, snoeischaar of takkenschaar, neem deze dan mee.

Waarom wilgen knotten
Knotwilgen moeten eens in de 2 tot 4 jaar worden geknot. Wanneer je hier te lang mee wacht is de kans groter dat de bomen worden aangetast door de watermerkziekte. Een eenmaal geknotte boom moet je blijven knotten, anders worden de takken te zwaar en kan de boom uit elkaar vallen. Het knotten van wilgen kan het best gebeuren in de winter, voordat de sapstroom weer op gang komt.
Je kan je aanmelden bij David van Bezooijen van het Natuur & Milieuteam Zuid (david@nmtzuid.nl)