Regelmatig hebben we als VWZ overleg over de werkzaamheden die er aan komen i.v.m. de verbreding van de A10 en de herinrichting van het knooppunt Nieuwe Meer. Alle besluiten hierover zijn inmiddels genomen en goedgekeurd en de echte uitvoering van dit hele project komt steeds dichterbij. Daarover ontvingen we deze informatie van TRIAX, de aannemerscombinatie die het werk uitvoert.

Geachte heer / mevrouw,

Sinds maart voert TriAX onderzoekswerkzaamheden uit voor de reconstructie knooppunt De Nieuwe Meer, Zuidasdok. Jullie hebben hier in maart een brief over ontvangen en we hebben hierover ook al persoonlijk contact gehad. De onderzoeken zijn vooral gericht op het verkrijgen van informatie van de land- en waterbodem die nodig is voor de verdere uitwerking (ontwerpen) en uitvoering (realisatie) van het project. De meeste onderzoeken zijn nu afgerond en we zijn volop bezig met het ontwerp.

Op een aantal locaties kunnen wij deze onderzoeken nog niet uitvoeren vanwege aanwezige begroeiing en/of bomen die in de weg staan. Nu alle toegankelijke plekken zijn onderzocht, gaan we vanaf eind augustus sonderingen en proefsleuven graven op de laatste locaties. Dat betekent dat we vanaf eind augustus bomen en struiken verwijderen op en rond het knooppunt en een deel van de A10 Zuid. Ook bij jullie in de buurt moeten we begroeiing en bomen verwijderen – zie kaartjes hiernaast.

Vanwege het broedseizoen vindt het verwijderen van de begroeiing en bomen plaats vanaf eind augustus 2023 tot half maart 2024. Hiervoor is een vergunning verleend in februari 2017. In het verleden heeft Zuidasdok ook al bomen verwijderd. Nu de reconstructie van knooppunt De Nieuwe Meer aanstaande is, moeten ook de begroeiing en bomen worden verwijderd die de verbreding van de A10 Zuid belemmeren. Voor meer informatie zie ook het artikel op de website van Zuidasdok.

Contact

Voor meer informatie of vragen, kunt u contact opnemen met Amsterdam Zuidas informatiecentrum op telefoonnummer 0800-5065 of via www.zuidas.nl/contact .

Met vriendelijke groet,

Arco Bouwmeester

Stakeholdermanager

TriAX – Reconstructie knooppunt De Nieuwe Meer
Bouwcombinatie TriAX werkt in opdracht van Zuidasdok aan de reconstructie knooppunt De Nieuwe Meer. TriAX bouwt het knooppunt om met onder andere een nieuwe Fly-over en bruggen over de Schinkel. Tussen knooppunt De Nieuwe Meer en de S108 verbreedt TriAX de A10 Zuid en wordt doorgaand verkeer en bestemmingsverkeer van elkaar gescheiden. Zo maken we ruim baan voor een betere en veilige doorstroming van de A10 Zuid.

 Bouwcombinatie TriAX bestaat uit Besix, Dura Vermeer en Heijmans. Zuidasdok is een samenwerking tussen ProRail, Rijkswaterstaat en gemeente Amsterdam. Zuidasdok bouwt aan een betere bereikbaarheid van de Noordelijke Randstad en Amsterdam.  Voor meer informatie over het project zie www.zuidasdok.nl .