Het gebied tussen de Schinkel en het voormalige Slotervaartziekenhuis is door de plannenmakers Schinkelkwartier gedoopt. Voor dit nu nog wat geïsoleerde werkgebied gebied worden grootse plannen ontwikkeld waar Amsterdammers graag wonen, werken en verblijven. Het projectteam Schinkelkwartier werkt nu aan de plannen. Graag wil het projectteam deze plannen met buurtbewoners bespreken, omdat ze van invloed zijn op de Schinkel en de woonschepen op  woensdag 29 januari, 18:00-20:00 in Hotel Jansen.

Waar staan we?
Begin 2019 is de principenota Schinkelkwartier vastgesteld door het college van B&W. Sindsdien is hard gewerkt aan de volgende stap, de zogenoemde projectnota met daarin een stedenbouwkundig plan en een ontwikkelstrategie. We hebben hierin plannen uitgewerkt voor de bouw van woningen en bedrijfsruimte, extra water en groen, en een betere bereikbaarheid.

In de plannen zit onder meer een fiets- en voetgangersbrug over de Schinkel ter hoogte van de Laan der Hesperiden en een park op de westelijke oever. Graag legt het Projectteam deze plannen aan de buurtbewoners voor, zodat rekening gehouden kan worden met wensen.

Programma bijeenkomst
Graag ontvangen wij u op woensdag 29 januari in Hotel Jansen, Valschermkade 19. Het programma is als volgt:

18.00      Opening – Henk Vermaat, bestuur Vereniging Woonschepen Zuid
18.05      Introductie/aanleiding – Henk van Veldhuizen, projectmanager Schinkelkwartier
18.15      Presentatie plannen – Ivar Branderhorst, hoofdontwerper Schinkelkwartier
18.45      Ruimte voor vragen – Henk Vermaat gespreksleider
19.45      Slotwoord – Henk van Veldhuizen
20.00      Einde programma

Voor een  hapje en drankje wordt gezorgd!

Het Projectteam, VWZ en buurtbewoners zijn afgelopen jaar regelmatig met elkaar in gesprek geweest over de plannen en de gevolgen voor de buurt. VWZ is geen afzender van de plannen, we vinden het wel belangrijk dat iedereen goed geïnformeerd wordt en blijft over de stand van zaken. Met deze informatieavond willen willen we hier samen met het Projectteam aan bijdragen.