Eind 2021 is het bestemmingsplan Havenstraatterrein vastgesteld door de gemeenteraad. Het plan ligt van 13 januari tot en met 24 februari 2022 ter inzage.

In 2019 is door de Raad van State een eerder bestemmingsplan voor het Havenstraat-terrein vernietigd omdat onvoldoende rekening was gehouden met de loods van de museumtram. Met de nieuwe plannen is nu wel rekening gehouden met de museumtram. Daarnaast is er nogal wat veranderd in de bouwhoogtes: in plaats van twee ‘hoogte accenten’ van 35 en 41 meter is de maximale bouwhoogte nu 24 meter (dit is gelijk aan 7 verdiepingen).

De plannen liggen tot 24 februari ter inzage op het Stadsloket Zuid en het Stadsloket Centrum. Tot die datum kunnen belanghebbenden beroep aantekenen bij de Raad van State.

Een groep omwonenden zal zeker beroep aantekenen. Met name ten aanzien van de gevolgde procedure, de voorgestelde bouwhoogte en de verkeersdruk hebben zij ernstige bezwaren. Voor dit beroep is een vereniging opgericht. Buurtgenoten die willen meedenken met het opstellen van het beroep, het beroep ondersteunen of op een andere manier willen helpen kunnen contact opnemen met: pietjetegenbosch@gmail.com