Zondag 3 januari vierden we als vereniging onze 25ste verjaardag.  De verjaardagsborrel in hotel Jansen was bijzonder geslaagd! En zoals het hoort bij dit soort gelegenheden een korte speech van de voorzitter:

25 jaar VWZ

Onze buurt najaar 1990: IJsbaanpad, Jaagpad en Jachthavenweg lagen nog steeds aan de rand van de bewoonde stad. Ingesloten door een camping, een trambaan met overgroeide volkstuinen en tennisbanen, een Olympisch Stadion genomineerd voor de sloop, een wat schimmig bedrijventerrein, de  A-10 was net af en over het spoor reed twee keer per uur een stoptrein  van station Rai via Schiphol naar Leiden.

In 1990 hebben de woonboten vrijwel allemaal 1 verdieping en zijn afgemeerd aan houten steigers.  Voor de overheid zijn woonboten en woonwagens van het zelfde laken een pak. Dat klinkt nu haast idyllisch, maar met een oprukkende stad ook veel onzekerheid. Wat gaat er met onze ligplaatsen gebeuren, begrijpt de overheid ons wel, wordt er met onze belangen wel voldoende rekening gehouden?

Het is niet voor niks dus dat Diederik Capaan, Dave Schmalz en Ruud Honschoten de koppen bij elkaar steken. En op 13 december 1990 is de VWZ een feit:

  • Optimalisering van het woonmilieu inclusief oppervlakte water, algenproblematiek, geluidshinder A-10
  • Sociale aspecten welke direct op het wonen betrekking hebben waarin begrepen reinigingsfaciliteiten zoals glas en papierbakken, verbeteren van infrastructuur en totale bereikbaarheid tijdens en na de sloop van het Olympisch Stadion
  • Deelnemen aan het inspraakproces met de Gemeente Amsterdam en de Deelraad
  • Het streven naar communicatie-verbetering tussen de betreffende bewoners onderling.

 

Zoals vaak gezegd wordt, de rest is geschiedenis. Als vereniging kunnen we terugkijken op een mooie reeks resultaten:

  • De algen zijn onder controle, geen blauw-groene stinkende soep in de kom.
  • Alle woonboten zijn aangesloten op het riool, en nog redelijk recent heeft de vereniging voor bewoners van Jachthavenweg en IJsbaanpad een bescheiden subsidie voor individuele watermeters en nieuwe rioolaansluiting weten te regelen.
  • Onze ligplaatsen zijn ingetekend in het kavelplan en later integraal overgenomen in het bestemmingsplan.
  • Er staat een geluidschermpje, dat is al heel wat maar kan en moet gewoon beter.
  • Bereikbaarheid: met onze bewonerspas komen we binnen bij grote evenementen, maar ook daarbuiten moeten we blijven zorgen dat wij en onze gasten hun auto’s kwijt kunnen.
  • En ja, de communicatie-verbetering. Naast een prachtige Nieuwsbrief hebben we nu een geheel vernieuwde website, nieuwe opmaak, nieuwe techniek zodat we snel en direct nieuws kunnen uitwisselen ongeacht of je nu achter je PC zit, je tablet of smartphone. VWZ.amsterdam, beknopter dan dat wordt het niet.

En natuurlijk zijn we er nog niet: de A-10 en geluidsoverlast blijven zorgenkindjes, met komende ontwikkelingen rond het Zuidasdok en Sportas blijft bereikbaarheid een aandachtspunt. Maar zonder mensen als Dick Capaan, Ruud Honschoten en Dave Schmalz, maar ook alle andere bewoners die zich inzetten bij acties, het organiseren van feesten, bestuursdingen of de redactie waren we nooit zover gekomen. We blijven elkaar nodig hebben ook voor de komende jaren. Maar voor nu Proost!

Henk Vermaat