Stadsdeel Amsterdam West heeft in februari de evenementen 2015 geëvalueerd. Mensen die vorig jaar een melding of klacht hebben ingediend over geluidsoverlast hebben inmiddels de evaluatie en voorgenomen nieuw beleid ontvangen. Belangrijk nieuws is dat voor het meten van geluidsterkte nu twee normen worden gehanteerd: de dba-norm (de norm van het algemene geluidsniveau) en de dbc-norm (de norm van de geluidsterkte van de bassen). “Het geluidsniveau van de bassen heeft een ander trillingsniveau en draagt veel verder.” Dit laatste wisten wij nu al langer, maar nu dus ook erkend door de gemeente.

Bij evenementen wordt gemeten of geluidssterkte binnen normen van de omgevingsvergunning is en dat  het verschil tussen de dba-meting en de dbc-meting niet meer is dan 15 decibel. Als dit daadwerkelijk het geval is, dan zal de gemeente “handhavend optreden”. En dat klinkt dan toch als een ferm besluit.  We gaan het horen!

In de tussentijd, blijf melden:  14020