Dat was schrikken: het bericht in het Parool van 20 april dat de parkeerplaats naast het Frans Ottenstadion door de stad is aangewezen als locatie voor een mogelijke containerwoning voor ’treiteraars en andere lastpakken’. Volgens de krant is voor deze en een zestal andere locaties gekozen omdat het ‘om plekken op bedrijventerreinen of rafelranden [gaat] die projectontwikkelaars nog niet in het vizier hebben’.

Inmiddels heeft de VWZ actie ondernomen.  We hebben de directeur van het Frans Ottenstadion gesproken , hij wist evenmin iets van de voorgenomen plannen was zeeeer verbaasd om het netjes te zeggen. We hebben ook de voorzitter van de Bestuurscommissie Amsterdam Zuid (Een paar jaar geleden heette dit nog Stadsdeel Zuid), de heer Capel, een bericht gestuurd en voor de goede orde uitgelegd dat het IJsbaanpad  GEEN  rafelrand is,  maar midden in een buurt ligt met drie bloeiende tennisverenigingen, een atletiekvereniging, en voetbalvereniging en een buurt waar 150 waterwoningen liggen. Daarnaast is het IJsbaanpad een hoofdroute voor fietsende scholieren. Geen rafelrandje dus maar een buurt die intensief gebruik wordt en kan worden omdat mensen zoveel mogelijk rekening met elkaar willen houden. Dit lijkt ons niet bepaald de meest geschikte plaats om mensen te huisvesten die juist hebben laten zien dat rekening houden met de belangen van een ander zo niet onmogelijk dan toch wel zeer moeilijk is.
Als bestuur zijn we direct in actie gekomen. Het wordt nóg effectiever als buurtbewoners de heer Capel laten weten hoe zij hier over denken (mailen aan:  bestuurssecretariaat.sdz@amsterdam.nl).

 

Wordt vervolgd!