Hieronder een brief van het Olympisch Stadion ivm mogelijke overlast aankomend weekend.

Goedemiddag beste buren van het Olympisch Stadion,

Festival Het Amsterdams Verbond gaat door. Op zaterdag 25 september wordt de vrijheid gevierd in en rond om het Olympisch Stadion tussen 12:00 en 23:00 uur. Het doel van dit schrijven is vooral om belangrijke momenten en mogelijke overlast aan te kondigen en daarnaast om een mogelijkheid tot communicatie aan te bieden vooraf, tijdens en mogelijk na het evenement.

De organisatie is in handen van Het Amsterdamse Verbond BV en er worden maximaal 25.000 bezoekers verwacht. De soundcheck op het buitenterrein vindt plaats op 24 september tussen 16.00 – 18.00 uur. Op het moment van schrijven wordt er nog door onze Burgermeester bepaald of het festival verlengd kan worden naar zondag 26 september. Deze dag zal dan worden ingevuld door andere Amsterdamse evenementenorganisatoren die door coronamaatregelen de afgelopen 1,5 jaar zwaar zijn getroffen.

De opbouw van het evenement vindt plaats van 20-09-2021 t/m 24-09-2021. De afbouw vindt plaats van 26-09-2021 t/m 29-09-2021. Er wordt tussen 08:00 uur en uiterlijk 23:00 uur gewerkt.
De vergunning voor dit evenement wordt verstrekt door Stadsdeel Zuid. Tussen de organisatie, politie Amsterdam-Amstelland, brandweer, omgevingsdienst en het stadsdeel zijn afspraken gemaakt om het evenement goed te laten verlopen.

Maatregelen overlast
Tijdens het evenement wordt gecontroleerd of de geluidsnormen, die zijn vastgelegd in de vergunning, niet worden overschreden. Dit wordt gedaan om geluidsoverlast zo veel als mogelijk te beperken. Ook wordt, zowel bij het binnenkomen als bij het verlaten van het evenement, toegezien op een goede dosering van bezoekersstromen. De bezoekers komen voornamelijk per fiets naar het festival. Om fietsen te parkeren plaatst de organisatie een grote fietsenstalling bij de ingang van het evenemententerrein. Om wild parkeren in de omliggende woonwijk tegen te gaan, zet de organisatie extra verkeersregelaars in. Langs de looproute tot aan het evenemententerrein worden toiletten en afvalbakken geplaatst om wildplassen en zwerfvuil tegen te gaan. Voor een veilige en ordentelijke uitstroom van bezoekers wordt de Stadionweg vanaf het kruispunt Amstelveenseweg/Stadionweg in zuidelijke richting afgesloten vanaf 21.00 uur. Er geldt een omleiding via de Parnassusweg. Tevens houdt een mobiel team van beveiliging toezicht in de woonwijk en wordt er na afloop van het evenement een schoonmaak ronde gedaan.

Melding overlast
Ervaart u als omwonende toch overlast van dit evenement, laat het ons dan weten via (06) 82 91 07 26. Mailen kan ook via: info@hetamsterdamsverbond.nl Het is fijn als u hierbij uw naam en adres vermeld zodat wij gedurende het evenement metingen in de buurt kunnen verrichten en de klachten kunnen opnemen in het evaluatierapport.

Ik hoop dat ik u voldoende heb geïnformeerd.

Fijne dag verder en vriendelijke groet,


Kim Tyrakis-Abdoelhafiezkhan
Marketing & Communicatie

Aanwezig op maandag, woensdag en vrijdag

cid:image001.jpg@01D6ED9A.98E55080