Voor het plan Schinkelkwartier – grofweg het gebied tussen de Schinkel en Nieuw-Sloten – worden ambitieuze plannen voor 11.000 nieuwe woningen voorbereid. Maar als daar 20.000 mensen komen te wonen dan moeten zij ook goed naar en van huis kunnen reizen. Hoe dit zou kunnen, daar ging het gesprek woensdag 27 februari over tussen het projectteam en een aantal buurtbewoners en VWZ.

De projectgroep van de gemeente heeft een studie gedaan naar mogelijkheden, kosten en opbrengsten van het hele project en heeft dat voorgelegd aan de gemeenteraad. De studie is positief genoeg, ook als alle kosten voor de brug, voor compensatie van eventueel te verplaatsen woonboten en dergelijke zaken worden meegenomen. De raad heeft de projectgroep nu dus opdracht gegeven om de verschillende scenario’s verder uit te werken met meer details, zodat de raad keuzes kan maken. Rond de zomervakantie moet de volgende stap gezet kunnen worden. Naar verwachting zal de brug, als deze goedgekeurd wordt en door alle formele procedures gesleept wordt, vanaf 2024 gebouwd kunnen gaan worden. Dat lijkt nog ver weg, maar laten we zorgen dat er zo snel mogelijk duidelijkheid komt en vooral dat er betere alternatieven in gebruik worden genomen.

Uitgangspunt voor het project is een goede ov-verbinding tussen het nieuwe Schinkelkwartier en de rest van de stad. In de plannen die nu voorliggen lijkt dit alleen te kunnen met een 22 meter brede brug voor tram en fietsers over de Schinkel. Opties zijn tussen Vlietstraat en de Rijnsburgerweg en in het verlengde van de Laan der Hesperiden over de Schinkeleilanden richting Generaal Vetterstraat. Naar de plannen voor het doortrekken van de Noord-Zuidlijn naar Schiphol met een mogelijke halte bij het plangebied wordt wel gekeken, maar vallen nu buiten de projectopdracht. Dit heeft alles te maken met welk concept voor het openbaar vervoer men hanteert: het spinnenweb-model waarbij vanuit alle stadsdelen rechtstreekse lijnen naar het centrum voeren, of het visgraat-model waarbij vanuit de stadsdelen korte lijnen naar een beperkt aantal rechtstreekse lijnen voeren. De Stadsregio Amsterdam is vorig jaar definitief akkoord gegaan met het visgraat-model, de verantwoordelijk wethouder Van Doorninck lijkt nog te willen vasthouden aan het spinnenweb-model. Vandaar de wens voor een extra brug over de Schinkel.

Ondanks de enorm verstrekkende gevolgen voor onze buurt hebben we een goed inhoudelijk gesprek kunnen voeren over de gemaakte keuzes, opties en alternatieven. Ook de raakvlakken met Plan Verdi en de gevolgen voor de buurt van het Zuidasdok zijn aan de orde geweest. Uitgebreid hebben we stil gestaan bij de wel erg voor de hand liggende optie om het sneltram-station Henk Sneevlietweg te verplaatsen richting het huidige afvaldepot, zodat dit station meer centraal in nieuwe gebied komt te liggen. Ook als de Noord- Zuidlijn doorgetrokken wordt naar Schiphol, dan zal ter hoogte van de Johan Huizingalaan (bij het IBM kantoor) een station worden aangelegd. Hiermee zou met relatief weinig kosten en nog belangrijker zonder onherstelbare schade aan de natuur, historisch landschap en onze leefomgeving een goede openbaar vervoersverbinding gerealiseerd kunnen worden. Maar deze optie ligt buiten de projectopdracht en is afhankelijk van de politieke keuze: houdt men vast aan het inmiddels gekozen visgraatmodel of valt men terug op het oude spinnenwebmodel.

Wat gaat er verder gebeuren: tijdens algemene ledenvergadering van VWZ, 14 maart aanstaande meer informatie en ook discussie. Later eind maart een vervolgafspraak met het projectteam waarin we duidelijk onze grenzen en randvoorwaarden zullen aangeven. In de tussentijd is er ook nog overleg tussen de gemeente en de bedrijven in het gebied, er zijn tenslotte nog meer belanghebbenden. Hiervoor zijn wij ook uitgenodigd. Voor de zomer zal het projectplan ter besluitvorming aan de wethouder worden voorgelegd.

Tenslotte: met een tekenboekje onder de arm maakte Rembrandt veel tochten in en om Amsterdam. Midden zeventiende eeuw legde hij zo dagelijkse tafereeltjes vast, stadsgezichten en landschappen. Veel van wat Rembrandt zag is er niet meer, ingehaald door de tijd. Maar gek genoeg, het zicht op de Schinkel bij de Nieuwe Meer is na meer dan 350 jaar nog steeds goed herkenbaar. Het zou toch eeuwig zonde zijn als dit historisch landschap voor altijd verpest wordt.

Meer informatie over het Schinkelkwartier:
https://www.amsterdam.nl/actueel/nieuws/schinkelkwartier/?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=e-mail&utm_term=20190228&utm_content=link_ID0EAODI&utm_campaign=Nieuwsbrief%20Amsterdam%2028%20februari%202019%2c%20editie%20Zuid

,

 • CM Gruson-Wolf

  says on:
  3 maart 2019 at 10:59

  Bedankt zover voor de zorgvuldige verslaggeving van het project brug over de Schinkel, dat zal voor ons ook verstrekkende gevolgen hebben, Jaagpad 16!

  Maar ik dacht nog……is er ook gesproken over het scheepsverkeer, file voor de deur van vrachtschepen en de steeds groter wordende plezier vaartuigen, nog een brug die open moet. Kan de scheepvaart hier ook bij betrokken worden, tijd is voor hen ook geld!!

  Groet, fam. Gruson

 • Monique

  says on:
  4 maart 2019 at 16:40

  Dank voor de informatie. Wat betreft het OV zijn er inderdaadandere mogelijkheden. Maar wat met de stroom fietsers en scooters te doen. Het IJ sbaanpad is nu al een snelweg voor scooters, (elektrische) fietsen en invalide voertuigen aan het worden.
  Is een tunnel geen beter alternatief?

 • nico jansen

  says on:
  4 maart 2019 at 20:06

  Nog weer een brug over de Schinkel is jammer en onnodig. Behoud het zicht op de Schinkel en de verderop liggende stad zoals Rembrandt dat al zag. Zorg dat de verbinding met het IJsbaanpad en Fred Roeskesstraat van goede kwaliteit wordt. Aan de zuidzijde van de A10 komt een fietsbrug die de Riekerweg met de Jachthavenweg verbindt en met de verderop gelegen Zuidas en Buitenveldert. Hef de Sneevlietweg op en herstel de Sloterweg. Waardeer de A10 west af tot stadsweg voor lokaal verkeer, het doorgaande verkeer gaat naar de A5. Ter plekke van de herstelde Sloterweg komt de A10 ook op het dijklichaam, zodat de Sloterweg gewoon op maaiveld kan komen. De Vlaardingenlaan kan worden aangesloten op de nieuwe A10 west. Het lijkt ingewikkeld en kostbaar, maar vergeleken met de super ambitieuze plannen valt dat erg mee. In tegenstelling tot die plannen passen mijn voorstellen wel in de transitie waarvoor we staan en de Parijse akkoorden.
  Amsterdam is een relatief kleine stad die goed op eigen kracht is te doorkruisen waar voorzieningen dicht bij elkaar zijn. Nog vrij veel aantrekkelijke waarden uit de agrarische tijd van de gemeente Sloten zijn aanwezig, borduur hierop voort. Eerst een goede diagnose maken van de problemen en daarop een weloverwogen keuze van oplossingen baseren. De huidige stand van discussie over de toekomst van Amsterdam en dit gedeelte in het bijzonder is tamelijk hysterisch en alleen kwantitatief. De kans dat mijn suggesties ook maar worden overwogen is klein, maar ik wil ze toch maar even over het bescheiden voetlicht gebracht hebben.
  Met vriendelijke groet,
  Nico Jansen

 • Han

  says on:
  9 maart 2019 at 21:38

  Hoi Nico,
  De fietsbrug aan de zuidzijde van de A!0 is er al uitbezuinigd, helaas.
  Groet Han

 • Roland Postma

  says on:
  10 maart 2019 at 08:53

  Hi Han,
  Dat is nieuwe voor mij, waar baseer je dat op?

  Roland

 • nico jansen

  says on:
  10 maart 2019 at 10:38

  Het probleem met al die mega-projekten is de communicatie met bewoners. Ik weet niet beter dan dat er een fietsbrug annex wandelpad komt aan de zuidzijde van de nieuwe autobrug in d A10 over de Schinkel. Dat is de worst die wordt voorgehouden.
  De initiatiefnemers van veel van deze megaplannen zien de samenleving en de stad als een onderneming met hen als directie. De burgers worden gezien als een noodzakelijk kwaad. Desondanks blijf ik toch trekken en duwen in de hoop enige wending ten goede te bewerkstelligen. Volgens de Willem de Zwijger doctrine, je hoeft geen verwachtingen te hebben om te ondernemen, geen succes om te volharden.

  Groet, Nico

 • Marieke Nouwen

  says on:
  15 maart 2019 at 14:24

  Ik zoek het uit en zet de uitslag op de website, Marieke

Je e-mail adres wordt niet gepubliceerd Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

*