Onder het motto van verdichten en vergroenen wordt door de gemeente gewerkt aan nieuwe inrichting en bebouwing van het gebied langs het IJsbaanpad tussen de Amstelveenseweg en de Schinkel. In de zienswijze op het investeringsplan*) is de Vereniging Woonschepen Zuid is kritisch: ‘de plannen voorzien in ieder geval in de verdichting en verstening, het groen wordt eerder minder dan meer’.

 Ca 5 jaar geleden werden de monumentale populieren om veiligheidsredenen gekapt. Een groot deel van deze populieren is in strijd met de bomenverordening van Amsterdam nog steeds niet teruggeplaatst. Ondanks regelmatig terugkerende verzoeken van VWZ is het wachten nog steeds op het herplaatsen van ca 15 bomen aan de zuidkant van het IJsbaanpad. We hopen dat herplanting niet moet wachten tot 2032 wanneer volgens de investeringsnota het IJsbaanpad heringericht wordt.

Over groen gesproken. Volgens de investeringsnota biedt het verstenen van de trambaan een mogelijkheid om de tramlijn en het Piet Kranenburgpad meer met de volkstuintjes van ‘Groenlijn’ te verbinden. Echter, op de prikkelende planologische plaatjes in de nota is de gehele groenlijn verdwenen. Het ziet er mooi uit maar de ambitie van vergroening komt ook hier totaal niet tot zijn recht.

In de investeringsnota wordt de parkeernorm gehanteerd van 0,3 parkeerplaats per woning. Deze norm is eerder politiek wensdenken dan dat zij realistisch is. Politiek wensdenken over parkeren zadelt de buurt nu al dagelijks op met parkeeroverlast van de hotelgasten van het Olympic Hotel. Noodgedwongen moeten zij hun auto op straat parkeren omdat de – politiek vastgestelde – capaciteit van parkeergarage toch onvoldoende blijkt. Daarnaast betekent een parkeernorm van 0,3 parkeerplaats per woning een behoorlijke inbreuk op de rechten die bewoners nu hebben op twee parkeervergunningen per woning.

Tenslotte vreest de VWZ de verkeerschaos als in de ochtend en eind van de middag de bewoners van 600 nieuwe woningen, de honderden werknemers die de 60.000 vierkante meters van Tripolis-Park gaan bezetten, het groepsvervoer voor de Van Det-school, zich samen met woonbootbewoners, scholieren en pakjesbezorgers zich over het IJsbaanpad moeten worstelen.

*) De Investeringsnota Verdi Deelplan 2 is te vinden op: https://zuidas.nl/wp-content/uploads/2020/10/Investeringsbesluit-Deelplan-2-12-10-2020-HR-kopie.pdf