Sinds 4 July is er waarschuwing i.v.m. met blauwalgen bij het westelijke strandje in de Nieuwe Meer.
Dat is wat verontrustend omdat net de hele menginstallatie vernieuwd is en het water ook nog erg koud is.
Navraag bij Rijnland leert dat het hier gaat om  een ander soort blauwalg de Benthische blauwalg.
Lees hun antwoord.

Sinds kort is op de zwemwaterlocatie Nieuwe Meer, westzijde een waarschuwing voor blauwalgen van kracht. Dit geldt ook voor de potentiële zwemwaterlocatie  Nieuwe Meer, steiger Amsteldecks. De waarschuwing is afgeven op basis van het voorkomen van de benthische blauwalg Oscillatoria limosa. Benthische blauwalgen zijn algen die op de bodem groeien in de vorm van algenmatten. Als de matten voldoende groot worden kunnen deze loskomen van de bodem en gaan drijven. Helaas heeft een luchtmenginstallatie geen invloed op benthische blauwalgen. Ze zitten vast op de bodem of de algenmatten zijn te groot en worden daarom niet mee gemengd. Het heeft dus niet te maken met het functioneren van de installatie. We zien steeds vaker dat benthische blauwalgen voor problemen zorgen. Ze komen vooral lokaal op ondiepe plekken (zwemstrandjes) voor. Daarom zij deze benthische blauwalgen toegevoegd bij de herziening van het nieuwe blauwalgen protocol (vanaf 2020). Gevolg is dat als er benthische blauwalgen voorkomen, dit vaker leidt tot een waarschuwing of een negatief zwemadvies. Blijkbaar is het een “goed” jaar voor deze alg. We zien ze momenteel op meerdere plekken, o.a. in de Zegerplas bij Alphen aan den Rijn (heeft een vergelijkbare installatie als de Nieuwe Meer).
Benthische algen komen vooral voor in de ondiepe delen van het meer. Ze groeien op de bodem, maar moeten daar wel voldoende licht hebben om te groeien. Het overgrote deel van het meer is te diep voor deze algen. We zien ze dan vooral ook op de zwemstandjes. Deze bieden de perfecte omstandigheden qua diepte/licht en er is relatief veel “kale” grond beschikbaar voor de benthische algen om zich te vestigen. Het heeft om bovenstaande reden vooral een lokaal karakter. Wel kunnen de algenmatten losraken van de bodem en zich verspreiden over het meer. Ze kunnen op deze manier weer nieuwe ondiepe delen koloniseren. Bentische blauwalgen kunnen gifstoffen maken (overigens niet allemaal) en daarom geldt de zwemwaarschuwing. We heb eigenlijk nooit meldingen gehad van stankoverlast. Dat komt denk ik doordat ze niet echt rottende drijflagen vormen en het lokale karakter.

Ter info: het blauwalgenprotocol 2020 is te vinden op: https://www.rivm.nl/nieuws/vernieuwd-blauwalgenprotoc