De algemene ledenvergadering staat gepland voor vrijdag 24 maart aanstaande in Hotel Jansen (Valschermkade). Aanvang zoals altijd 20:00 uur.

Op de agenda:

2) Verslagen
– ALV maart 2017
– Bijzondere ALV 24 oktober 2017

3) Zuidasdok stand van zaken

4) Ondergrondse containers
– Terugblik buurtpeiling
– Vooruitblik Wormenhotels en Brengparkjes

5) VWZ Nieuwsbrief en website

6) Financiën
– Verantwoording uitgaven procedure Zuidasdok
– Extra bijdragen 2017
– Verslag Kascommissie

7) Bestuursamenstelling 2017

8) Wat wellicht nog ter tafel komt…
–  Rubbergranulaat sportvelden, Opmeten woonboten (nulmeting), Bouwwoede Valschermkade, Waaks!