Zoals eerder aan u gemeld, gaat TriAX dit jaar starten met het uitvoeren van werkzaamheden voor de reconstructie knooppunt De Nieuwe Meer, Zuidasdok. De onderzoeken zijn veelal afgerond en nu gaan we ruimte maken om onze bouwterreinen en -wegen aan te leggen en de A10 Zuid te verbreden. Begin maart – overdag – gaan we aan de zuidkant van de A10 langs de Jachthavenweg en op de locatie tussen ’t Jaagpad en de Nieuwe Meersluis de begroeiing en/of bomen die in de weg staan verwijderen. Dit betekent dat we het fietspad Jachthavenweg en de zuidelijke fietsroute over de Nieuwe Meersluis tijdelijk gaan afsluiten.

Afsluiting fietspad Jachthavenweg

Van woensdag 6 tot en met vrijdag 12 maart a.s. is het fietspad / Jachthavenweg afgesloten vanaf de noordkant van de A10 tot en met de aansluiting op de Amstelveenseweg (zie kaartje hieronder). Het fietsverkeer wordt met borden omgeleid via het Piet Kranenbergpad / Skûtsjespad.

 

 

 

 

Afsluiting zuidelijke fietsroute over de Nieuwe Meersluis (IJsbaanpad)

Op maandag 4 en dinsdag 5 maart is de zuidelijke fietsroute over de Nieuwe Meersluis afgesloten tussen 09.30 uur en 16.00 uur. De noordelijke fietsroute over de sluis blijft beschikbaar en in het geval dat er geschut moet worden in de sluis en de noordelijke route gestremd is, leggen we onze werkzaamheden stil en worden de fietsers met behulp van verkeersregelaars veilig over de zuidelijke route geleid.

Vanwege het broedseizoen vindt het verwijderen van deze begroeiing en bomen plaats tot half maart. Hiervoor is een vergunning verleend op 18 januari jl. In het verleden heeft Zuidasdok ook al bomen verwijderd. Nu de reconstructie van knooppunt De Nieuwe Meer aanstaande is, moeten we dus ook de begroeiing en bomen verwijderen die de verbreding van de A10 Zuid belemmeren. Voor meer informatie over de bouwterreinen en -wegen zie ook het artikel op de website van Zuidasdok.

Contact

Voor meer informatie of vragen, kunt u contact opnemen met Amsterdam Zuidas informatiecentrum op telefoonnummer 0800-5065 of via www.zuidas.nl/contact .

Met vriendelijke groet,

Arco Bouwmeester
Stakeholdermanager

TriAX – Reconstructie knooppunt De Nieuwe Meer
Bouwcombinatie TriAX werkt in opdracht van Zuidasdok aan de reconstructie knooppunt De Nieuwe Meer. TriAX bouwt het knooppunt om met onder andere een nieuwe Fly-over en bruggen over de Schinkel. Tussen knooppunt De Nieuwe Meer en de S108 verbreedt TriAX de A10 Zuid en wordt doorgaand verkeer en bestemmingsverkeer van elkaar gescheiden. Zo maken we ruim baan voor een betere en veilige doorstroming van de A10 Zuid.

Bouwcombinatie TriAX bestaat uit Besix, Dura Vermeer en Heijmans. Zuidasdok is een samenwerking tussen ProRail, Rijkswaterstaat en gemeente Amsterdam. Zuidasdok bouwt aan een betere bereikbaarheid van de Noordelijke Randstad en Amsterdam.  Voor meer informatie over het project zie www.zuidasdok.nl .