Vanwege de aanleg van de Zuidasdok gaat er het nodige in onze buurt veranderen. Zodra de aannemer start met werkzaamheden achter de Sporthallen Zuid zal de fietsroute van het Burgerweeshuispad naar de Amstelveenseweg worden afgesloten.

Hieronder informatie van de redactie van Amsterdam Zuidas.

 

BURGERWEESHUISPAD VERDWIJNT VANWEGE ZUIDASDOK

Redactie | Amsterdam Zuidas

vrijdag 16 februari 2018

Door de aanleg van Zuidasdok gaat de verkeerssituatie op de Amstelveenseweg, ter hoogte van de A10, veranderen. Fietsers kunnen straks niet meer via het Burgerweeshuispad naar de Sporthallen Zuid, omdat dit pad wordt opgeheven.

De gemeenteraad van Amsterdam stemde op 14 februari 2018 in met deze wijziging. Het fietspad wordt opgeheven zodra ZuidPlus, de aannemer van Zuidasdok, op deze locatie gaat werken. Wanneer dat precies is, wordt halverwege 2018 bekend. Dan is er een planning van de werkzaamheden van Zuidasdok beschikbaar.

Burgerweeshuispad

Voor het Burgerweeshuispad (de rode stippellijn) is dan geen plek meer. Uit tellingen blijkt overigens dat weinig gebruik wordt gemaakt van dit pad, omdat andere routes voor fietsers uit de stad korter zijn. Fietsers uit zuidelijke richting kunnen straks kiezen: of via het fietspad aan de oostkant van de Amstelveensweg en het IJsbaanpad rijden (de gele lijn), of kiezen voor het Skûtjespad en Piet Kranenbergpad (de groene lijn). Het Piet Kranenbergpad wordt momenteel aangepast en verbreed. Dit werk is op 1 oktober 2017 gestart. De verwachting is dat het fietspad op 1 oktober 2018 gereed is. Hiermee wordt de capaciteit vergroot. Voor de voetgangers van en naar het kantorencomplex Tripolis blijft er een korte route naar hun bestemming bestaan (de roze lijn).

Amstelveenseweg

Onderdeel van Zuidasdok is het ondergronds brengen en verbreden van de A10 Zuid. Vanwege de wegverbreding is bij de Amstelveenseweg een nieuwe oprit nodig naar de A10. Vanuit het zuiden bekeken slaan automobilisten nu rechtsaf om op de A10 te komen, straks moeten ze linksaf slaan. Aan diezelfde linkerkant heeft de gemeente Amsterdam het voornemen om meer ruimte te maken voor onder meer de bus- en trambaan en bijbehorende haltes, plus een breder voetpad. Mogelijkerwijs heeft dit als consequentie dat het tweerichtingen fietspad aan de westkant van de Amstelveenseweg een eenrichting fietspad wordt (zie de blauwe lijn).