Enkele voormalige bewoners van het ADM-terrein zoeken een nieuwe plek voor hun caravans.
Ze mochten daarvoor het terrein van het voormalige woonwagenkampje aan de Riekerhaven in gebruik nemen.
Naar eigen zeggen met toestemming van de baas van handhaving.

Toch werden ze vanmiddag door andere handhavers weggestuurd.