Het echte werk aan de vernieuwing van de menginstallatie in de Nieuwe Meer gaat beginnen. Op naar een zomer zonder Algen?

De aannemer Klein Wieringen start volgende week met aanvoer van materieel, inrichten werkterrein ed.  Ook zullen de oude luchtslangen worden verwijderd waarna begonnen wordt met het aanbrengen van de nieuwe luchtleidingen. Dit wordt grotendeels vanaf het water uitgevoerd en zal ongeveer tot medio maart duren. De installatie is dan gereed voor de start van het nieuwe zwemseizoen. In april zal het compressorhuisje bij het Jaagpad nog worden verplaatst. Dit is nodig vanwege de verbreding van de A10.

De installatie wordt niet meer op de bodem aangelegd maar op vijftien meter diepte. Hierdoor blijft het op de bodem koud en daardoor kan de zogenaamde koude centrale van Vattenfall beter functioneren. De meerkosten van deze verhoogde aanleg zijn voor Vattenfall.

Volgens Rijnland worden er tijdens het zwemseizoen metingen gedaan in het water. Hiermee wordt gecontroleerd of de nieuwe installatie inderdaad de blauwalgen bestrijdt. Na 2 zwemseizoenen wordt beoordeeld of de installatie voldoet aan de verwachtingen. Mocht de luchtmenginstallatie door de verhoogde aanleg de blauwalgen toch niet voldoende bestrijden dan kan de installatie eventueel verlaagd worden richting de bodem van het meer. Dan is de werking vrijwel hetzelfde als bij de oorspronkelijke installatie.

We moeten hopen dat de berekeningen van waterschap Rijnland kloppen en dat de nieuwe installatie inderdaad net zo goed werkt als de vorige. Want de verhoogde aanleg en de andere techniek die gebruikt wordt is een risico. We gaan het kritisch volgen want als het niet goed werkt hoef je natuurlijk geen twee seizoenen te wachten om aanpassingen te doen.