Containerleed

Aan het IJsbaanpad zijn afgelopen juni  afvalcontainers voor restafval, plastic, glas & papier geplaatst. Mooi! Maar vaak zijn ze vol en worden er, wat veel buurtgenoten al vreesden, vuilniszakken ‘bijgeplaatst’. Dat was niet de...

ZUIDASDOK

WERKGROEP ZUIDASDOK Op woensdag 23 mei jl was er een eerste overleg van de werkgroep Zuidasdok met een vertegenwoordiger van de geselecteerde aannemer Zuidplus en de nieuwe omgevingsmanager van Zuidasdok. Enkele belangrijke onderwerpen: UITSTEL...