De beroepszaak tegen het Tracébesluit

De beroepszaak tegen het Tracébesluit

Op woensdag 26 oktober 2016 houdt de VWZ een extra ALV. Op de agenda staan twee onderwerpen. De geslonken financiële reserves ten gevolge van de beroepsprocedure tegen het Tracébesluit en het plan om een afvalpark aan te leggen. In dit bericht willen we inzage geven...

Aso woningen op Jaagpad blijkt foutje

Naar aanleiding van onze vraag over de ingetekende asowoningen in de groenstrook tussen Jaagpad en Helicopterstraat hebben we antwoord gekregen van de gemeente Amsterdam. De locatie die op de website staat van de gemeente blijkt niet te kloppen. Op dit moment loopt er...

Verkeer en parkeren voor en tijdens Marathon Amsterdam

De Amsterdam marathon is dit jaar op zondag 16 oktober. Middels deze brief legt de organisatie uit welke maatregelen en activiteiten er in aanloop naar het evenement zijn te verwachten. Om het vele verkeer dat het IJsbaanpad zal aandoen beter te reguleren is er net...